2005-10-13

Poddaja 003 - 2005.10.10

V živo smo oddajali v ponedeljek kot po navadi, Poddaja pa je na voljo le danes. Kljub zamudi uživajte predstavitev nekaterih prostovoljnih organizacij, pobud in primerov samopomoči: Profesor Kapretti je danes odsoten. K sreči (?) priskoči na pomoč antropolog Piragni, ki podpori 100 znanstvenikov v prid teoriji inteligentnega načrta zoperstavi načrt Steve (Project Steve). (zvočni posnetek - za avtomatsko poddajanje [naj računalnik dela za vas, ne pa narobe!] so navodila na severo-vzhodnem delu glavne strani)