2006-03-07

Poddaja 009 - 2006.03.06

Demokratizacija informacije in znanja
  • današnji kviz: če se po celem svetu govori skupno priblizno 6-7000 jezikov, in če 400 jezikov obvlada kot materinščino več kot milijon ljudi, kolikšen odstotek vseh strani na spletu predstavlja vse te jezike in ljudi?
  • odgovor... zdi se, da je 70% vseh strani na www v angleščini, če pa razširimo pregled na 97% vseh strani, to še vedno ne zajame več kot 12 jezikov
  • preostalih 3% spletnih strani na svetovnem spletu je napisanih v enem ali več jezikov izmed preostalih 388 (ali ~6000...), vkljucno s slovenščino in z zelo razširjenemi jeziki kot sta na primer arabščina in punjabi, ki spadata med 10 najbolj razširjenimi jeziki na svetu (a ne na spletu) ...
  • nova pobuda Uči se Veliko Jezikov, na meji med kognitivnimi vedami, socialno informatiko in še kaj:
  • razvoj strategije za statistično avtomatsko prevajanje

(deveti zvočni posnetek)